Video

Montaža akumulacionog bojlera
sa inoks kazanom

Montaža akumulacionog bojlera
sa suvim grejačem (inoks kazan)

Montaža malolitražnog
PRITISNOG bojlera - gornja ugradnja (nadgradni)

Montaža malolitražnog
PRITISNOG bojlera - donja ugradnja (podgradni)

Čišćenje bojlera od kamenca

Montaža akumulacionog električnog bojlera

Montaža malolitražnog bespritisnog
bojlera - gornja ugradnja (nadgradni)

Montaža malolitražnog, bespritisnog
bojlera - donja ugradnja (podgradni)

Video spot "Bez dileme"

Log In or Register