Malolitražni bojleri

HMalolitrazni
 
 
Malolitražni bojleri pogodni su za brzo zagrevanje vode. Pretežno se ugrađuju u kuhinjama, odnosno na svim mestima gde je neophodna manja količina tople vode.

KUPI ONLINE

 

 

KAZAN


MB MINI bojleri izrađuju se sa polipropilenskim, emajliranim ili inox kazanom.
Osobine korišćenih materijala su takve da obezbeđuju fiziološku ispravnost vode, koja se može koristiti za pripremanje hrane.

 

IZOLACIJA


Kazan je izolovan kvalitetnom polistirenskom toplotnom izolacijom, koja obezbeđuje minimalne toplotne gubitke i uštedu u potrošnji električne energije.

 

UGRADNJA


MB MINI bojleri su dostupni u dve varijante - nadgradna (montaža iznad kuhinjskog pulta) i podgradna (montaža ispod kuhinjskog pulta).

 

VERZIJE


Postoje dva modela MB mini bojlera.
Bespritisni bojleri su konstruisani kao otvoren sistem i predviđeni su za rad u kombinaciji sa niskopritisnom slavinom za mešanje vode.
Podgradna varijanta obavezno se ugrađuje u kombinaciji sa slavinom sa tri cevi.
Pritisni bojleri rade pod pritiskom (zatvoren sistem) i pružaju mogućnost korišćenja vode na više potrošačkih mesta. Obavezno se instaliraju sa sigurnosnim ventilom.

 

 

 

Log In or Register