Usluge mehaničke obrade lima

mobradalima

 

Operacije dubokog izvlačenja, probijanja, prosecanja, savijanja, na hidrauličnim i ekscentar presama.

 

Kružno savijanje lima:

  • Dužina valjaka na rol-mašini do 2000mm
  • Debljina lima: max 2,5 mm

Log In or Register